Devlet Destekli Ticaret Alacak Sigortası 01-04-2020

Birliğimizin talepleri doğrultusunda 25 Mart 2020 ve 31079 sayılı Resmi Gazzete'de " Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır. Tebliğ ile birlikte ile birlikte devlet destekli alacak sigortası sistemini yaygınlaştırmak vemaliyetleri düşürmek amaçlanmıştır.

Konuyla ilişkin tebliğ ve yeni düzenlemeleri içeren karşılaştırma tablosu ekte sunulmaktadır.