18 03 2020

202

Koronavirüs Salgını Sebebi İle İş Dünyasında Yaşanan Sıkıntılara Çözüm Önerileri Sunuldu

Son günlerde tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan Koronavirüs (Covid 19) salgını sebebi ile bölgemiz başta olmak üzere iş dünyasında yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet ERKEKLİ önderliğinde toplanan yönetim kurulu üyelerimiz ile çözüm önerileri belirlenmiştir. Akademik Danışmanımız Dr. Mehmet KARA’nın da katıldığı toplantıda ilgili mercilere iletilmek üzere üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilen çözüm önerileri şu şekildedir;

1.      Sorun: Koronavirüs salgını sebebi ile serbest piyasa mekanizmasının işlerliğinin yitirilmesi ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin zayıflaması

Çözüm: Serbest piyasa ekonomisi her teşebbüsün istediği gibi hareket edebileceği bir piyasa anlamına gelmemelidir. Bu bağlamda fiyatlar üzerindeki kontrolün kaybolması söz konusu olduğunda, ürün stoklanması, dağıtım zincirlerinin bölgesel anlamda haksız rekabeti gibi durumların gündeme gelmesi bölgemizde faaliyet gösteren küçük esnafı olumsuz olarak etkileyecektir. Makro ölçekli tedbirler acilen alınmalıdır. Bazı ürünler (özellikle dezenfektan gibi) kamusal ürün sayılarak dağıtımı devlet tarafından yapılmalıdır. 

2.      Sorun: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler başta olmak üzere özellikle kafeterya, çay ocağı, eğlence mekânları gibi yerlerin geçici süre faaliyetlerinin durdurulması neticesinde oluşacak gelir kaybı ve geçici işsizliğin doğuracağı problemler

Çözüm: İş yeri kirası ödemelerinin dondurulması konusunda tedbirler alınmalıdır. Bu tip kurumların vergi ve borçlarına dair yapılandırmaya gidilmelidir. Özellikle kayıt dışı çalışanlar başta olmak üzere diğer çalışanlar için asgari geçim ölçütlerinde avans ödemelerine destek olunmalıdır. Devlet yeni istihdama kaktı sağlarcasına mevcut durumu geçici bir süre yeni istihdam olarak kabul edebilir.

3.      Sorun: Özellikle bölgemizde (Çorum-Yozgat) yumurta üretimi alanında yaşanan ihracat sorunları, üreticinin üretim gücünü zayıflatmaktadır

Çözüm: Kamu gücü bu anlamda üreticilerin pazar problemlerini çözebilme adına kooperatif mantığı ile toplu alım ve dağıtım sistemini harekete geçirmelidir.