KOSGEB-İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU(İDR) 02-03-2020

Saygıdeğer Üyelerimiz;

KOBİ’lerin, rekabet güçlerini arttırmak, pazara ilişkin öngörülerini geliştirmek ve stratejik kararlarını etkin bir şekilde uygulamak için iş deneyimlerini sürekli olarak incelemeleri ve değişikliklere hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Bunun için de gerekli verilerin toplanarak analiz edilmesi önem arz etmektedir. KOSGEB, bu doğrultuda kurum ve kuruluşlardan mevzuatları dâhilinde alınan verileri işleyerek, KOBİ’nin kendisini değerlendirebileceği "İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU" adı altında bir rapor düzenlemiştir.

Detaylı bilgi için...

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletme-degerlendirme-raporu-basvurusu