Kalite Politikamız;

Temel hedefimiz, katılımcı anlayış çerçevesinde, üyelerimizin mevcut ve olabilecek beklentilerini karşılayacak, kalite düzeyinde hizmetler sunmaktır. Bu hizmetler şeffaf, açıklanabilir ve hesap verebilir bir bakış açısı ile gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda kalitenin sürekli geliştirilmesi teşvik edilecektir. Kaliteli hizmet için alanında uzman kaliteli personelin istihdamı özendirilecektir. Teknolojik gelişmeler takip edilip çok kısa süre içerisinde ve imkanlar doğrulusunda entegrasyon sağlanacaktır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Akreditasyon uygulamaları çerçevesinde belirlenen standartlarına uygun hizmetlerin sunumu sağlanarak, başta bağlı bulunduğumuz birliğimiz olmak üzere uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlar ile uyumlu ve sorunsuz bütünleşme sağlanıp bunun doğuracağı koşulsuz üye memnuniyeti gerçekleştirilecektir.


Mali Politikamız;

     Ekonomik gelişmeye katkı sağlamak adına, ülke ekonomisi başta olmak üzere, bölgesel kalkınmanın gerçekleşmesi ve ilimizin ekonomik yapısına destek olmak için 5174 sayılı kanun ile belirlenen gelirlerden oluşan mali kaynakları yine kanunun öngördüğü çerçevede üyelerin ve bütün ilgililerin faydasına olacak şekilde en rasyonel, şeffaf, planlı, hesap verebilir bir şekilde kullanmaktır. Mali yapı; risk yönetimi, planlama, muhasebe ilkeleri doğrultusunda etkili ve uzman personeller tarafından yönetilecek ve bütün çalışmalar belgelere dayandırılacaktır.

İnsan Kaynakları Politikamız;

     Adalet ve liyakat bakış açısı ile kurumsal bağlılık oluşturmak adına, çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde, borsamız bünyesinde kalifiye işgücünü seçmek, eğitmek ve her türlü yükselme olanaklarını sağlamaktır. Hakkaniyet prensibi ile çalışanların beklentilerini dikkate alarak borsa personeline hizmet içi eğitimler vererek eğitimde sürekliliği sağlayıp, en uygun çalışma koşularında verimliliklerini artırmaktır. Personel motivasyonunu artıracak faaliyetler ile kurumsal yapımıza uygun hareket edip, kurum kültürüne katkı yapmalarını sağlamaktır.

Bilgi İşlem Politikamız;

     Üyelerimize en doğru ve güvenilir bilgi işlem ve iletişim teknolojileri ile hizmetler sunmaktır. Çağdaş bilgi teknolojileri kullanımı ile borsamız üyeleri arasındaki bilgi akışını hızlandırmaktır. Bilgi işlem alt yapımızı sürekli güncellemek ve bilgi gizliliğine dikkat edip güvenilir bir şekilde her türlü olumsuzluklara karşı bilgilerimizin korunmasını sağlamaktır.

 

İletişim Ve Haberleşme Politikamız;

      Borsamız üyeleri başta olmak üzere, bütün paydaşlarımız ile en uygun zamanda, en uygun iletişim vasıtaları kullanarak haberleşmenin sağlanmasıdır. Bu iletişim sürecinde gizlilik arz eden bilgilerin korunması sağlanıp, üyelerimizin isteklerine zamanında cevap verilecektir. Gerek bölgesel ve gerekse ulusal anlamda iletişim vasıtaları en verimli şekilde kullanılıp borsamızın kurumsal imajı yurt genelinde yükseltilecektir. Özellikle tarım ve hayvancılık orjinli konular başta olmak üzere alanında uzmanlar tarafından hazırlanacak yayınlar ilgililere farklı platformlarda sürekli sunulacaktır.  

Üye İlişkileri Politikamız;

      Üyelerimizin ticari itibarları korunup ekonomik faaliyetlerine destek olacak şekilde koşulsuz üye memnuniyeti çerçevesinde ilişkiler kurmak ve süreci yönetmektir. Bu bağlamda her türlü lobicilik faaliyetleri sürdürülecek ve üyelerden gelecek her türlü istek ve şikâyetlere en kısa sürede ve en hızlı biçimde cevaplar verilecektir. Üyelerimize verilecek eğitimler ve bilgilendirmeler ile gelişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir.

          Sosyal Sorumluluk Politikamız;

     Yozgat Ticaret Borsası 5174 sayılı kanun çerçevesinde, ticari ahlak ve etik kuralları göz önüne alarak sürdürdüğü faaliyetlerinde sosyal sorumluluk anlayışından taviz vermeden devlete, diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarına, çalışanlarına, üyelerine, eğitime, sanata ve çevreye karşı sosyal açıdan sorumluluklarını yerine getirmeyi amaç edinmiştir.