Kalite Politikamız;

Kuruluşumuz üyelerimizin mevcut ve olabilecek beklentilerini karşılayacak, kalite düzeyinde hizmetler sunmayı en temel hedef olarak kabul etmektedir. Bunun gerçekleştirilmesi için;

 Kalitenin geliştirilmesi her zaman teşvik edilecektir.

Her hizmet için yeterli ve nitelikli personel ayrılacaktır.

Bilim ve teknolojik gelişmeler takip edilerek gerekli olanların kullanılması sağlanacaktır.

Kullanılacak malzemelerde kalite ön olanda tutulacaktır.

Olabilecek problemleri en kısa sürede gidermek suretiyle hizmet kalitesinin sürekliliği sağlanacaktır.

Hizmet planlamamızda çevre uyumluluğu göz önünde bulundurulacaktır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada kanun ve mevzuatlara uyan verdiği taahhütleri zamanında yerine getiren ilkeli ve dürüst bir kurum olarak tercih edilebilmemiz tüm çalışanlarımızın katkıları ile sağlanacaktır.

 

Mali Politikamız;

Ülke ekonomisi başta olmak üzere, bölgesel kalkınmanın gerçekleşmesi ve ilimizin ekonomik yapısına destek olmak için kanunlar doğrultusunda elde ettiğimiz mali kaynakları, başta üyelerimiz olmak üzere bütün ilgililerin faydasına olacak şekilde en rasyonel, şeffaf, planlı, hesap verebilir bir şekilde kullanmaktır. Mali yapı; risk yönetimi, planlama, muhasebe ilkeleri doğrultusunda etkili ve uzman personeller tarafından yönetilir.

İnsan Kaynakları Politikamız;

Çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde, borsamız bünyesinde kalifiye işgücünü seçmek, eğitmek ve her türlü yükselme olanaklarını sağlamaktır. Borsa personeline hizmet içi eğitimler vererek eğitimde sürekliliği sağlayıp, en uygun çalışma koşularında verimliliklerini artırmaktır. Personel ödül ve ceza sistemi ile kurumsal yapımıza uygun hareket edip, hakkaniyeti korumaktır.

Bilgi İşlem Politikamız;

Çağdaş bilgi teknolojileri kullanımı ile borsamız üyeleri arasındaki bilgi akışını zamanında gerçekleştirmek, bilgi işlem alt yapımızı sürekli güncellemek ve bilgi gizliliğine dikkat edip güvenilir bir şekilde her türlü olumsuzluklara karşı bilgilerimizin korunmasını sağlamaktır.

İletişim Ve Haberleşme Politikamız;

Borsamız üyeleri başta olmak üzere, bütün paydaşlarımız ile en uygun zamanda, en uygun iletişim vasıtaları kullanarak haberleşmenin sağlanmasıdır. Bu iletişim sürecinde gizlilik arz eden bilgilerin korunması sağlanıp, üyelerimizin isteklerine zamanında cevap verilecektir. Gerek bölgesel ve gerekse ulusal anlamda iletişim vasıtaları en verimli şekilde kullanılıp borsamızın kurumsal imajı yurt genelinde yükseltilecektir.

Üye İlişkileri Politikamız;

Borsamızın ana aktörleri olan üyeler ile koşulsuz üye memnuniyeti çerçevesinde ilişkiler kurmak ve süreci yönetmektir. Bu bağlamda üyelerden gelecek her türlü istek ve şikâyetlere en kısa sürede ve en hızlı biçimde cevaplar verilecektir. Üyelerimize verilecek eğitimler ve bilgilendirmeler ile gelişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir.