03 06 2020

996

SATIŞ İLANI

SATIŞ İLANI !!!

Mülkiyeti kurumumuza ait Yozgat ili Merkez ilçesi Aşağı Nohutlu Mahallesinde kain tapunun 278 ada 6 parseline kayıtlı 178 m2 yüz ölçümünde 3 adet daire (1.,2. Ve 3 kat) ile mülkiyeti kurumumuza ait Yozgat ili Merkez ilçesi Azizli Bağları Mahallesi Köyü Pekmez Toprağı Mevkiindeki kain tapunun 107 ada 2 parseline kayıtlı 15.400 m2 yüz ölçümünde tarla kapalı zarf usulü ihale yöntemi ile satışı yapılacaktır.
İdarenin Adı: Yozgat Ticaret Borsası
Adresi: Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat Ticaret Borsası Binası
Telefon Numarası: 0 354 212 96 77
Mail Adresi: yozgattb@tobb.org.tr
İhalenin Yapılacağı Yer: Ticaret Borsası Binası
Teklif Zarfı Teslimi İçin Son Tarihi ve Saat:11.06.2020-14.00
Teklif Zarfı Teslim Adresi: Yozgat Ticaret Borsası
İhale Usulü: Kapalı Zarf
Teklifin Değerlendirileceği Tarih ve Saat:11.06.2020-15.00
Geçici Teminat Miktarının Yatırılacağı Banka/Hesap: Halk Bankası Yozgat Şubesi/ TR05 0001 2009 7850 0016 0000 25

İhaleye Katılım Koşulları ve Talep Edilen Belgeler:
*Türkiye Cumhuriyeti Nufüs Kartı(Nüfus Cüzdanı)
*Tüzel kişiler için ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin belgeler
*Teklif ile birlikte geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuz
*Geçici Teminat bedeli tahmini bedelin %3’üdür.
*Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Yozgat Ticaret Borsası serbesttir.
*Dairelerin teslimi Ticaret Borsasının yeni binaya taşınması sonrası olacaktır.