Hizmet Standartları Tablosu
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ
1  BORSAYA KAYIT OLMA

(Tüzel Kişiler İçin)

1.    Türkiye Sicil Gazetesinin bir nüshası veya tasdikli örneği (Ticaret Odası’ndan)

2.    Ticaret Sicil Belgesi  (Ticaret Odası’ndan),

3.    Ortaklık Teyit Belgesi (Ticaret Odası’ndan onaylı),

4.    Yetki Belgesi (Ticaret Odası’ndan),

5.    Noterlikçe tasdikli İmza Sirküsü,

6.    Vergi Levhası,

7.    3 adet vesikalık fotoğraf(4,5*6 ebadında ),

8.    İmzaya yetkili şahısların ikametgah ilmühaberi,

9.    İmzaya yetkili şahısların nüfus cüzdan fotokopileri   

 (Gerçek Kişiler İçin)

1.    Gerçek Kişi Kayıt Beyannamesi,

2.    Noterlikçe tasdikli İmza Sirküsü,

3.    Nüfus cüzdan fotokopisi, 

4.    Vergi Levhası,

5.    3 adet vesikalık fotoğraf (4,5*6 ebadında)

6.    İkametgah ilmühaberi

*Vekaletname Fotokopisi (Şahıs ve tüzel kişi işlemlerini kendisi yaptırmayacak ise işlemi yaptıracak olan kişinin vekaletnamesinin olması gerekmektedir.)

4 İŞ GÜNÜ
(Yönetim Kurulu Kararına Müteakip)
BORSA KAYIT ÜCRETİ

(55 TL -550 TL ARASI)

2 BORSA KAYDINDA DEĞİŞİKLİK YAPMA

1.    Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi,      

2.    Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri,

3.    Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi,

4.    Vergi Levhası Fotokopisi,

5.    Dilekçe

1 GÜN
(Yönetim Kurulu Kararına Müteakip)

ÜCRETSİZ
3 BORSADAN KAYIT SİLME

1.    Ticaret Sicili veya Esnaf ve Sanatkarlar Sicilindeki kaydının terkin edildiğini gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin  aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi, 

2.    Vergi Dairesi Terkin Belgesi,         

3.    Dilekçe

1 GÜN
(Yönetim Kurulu Kararına Müteakip)
ÜCRETSİZ
4 BORSA KAYIT SURETİ VE ÜYELİK BELGESİ 1.    Dilekçe 5 DAKİKA SİCİL BELGESİ :ÜCRETSİZ

ÜYELİK BELGESİ :ÜCRETSİZ

5 MÜSTAHSİL ALIMLARININ TESCİLİ 1. Müstahsil Makbuz Koçanı

2. Ayrıntılı Müstahsil Listesi

3. Stopaj Ödendi Makbuzu

5 -20 DAKİKA

%0,2 Muamele Başı İşlemlerinde 550.TL’yi geçemez. Geç tescil ücreti tescil ücretinin %50si

6  FATURA TESCİLİ Faturanın Aslı 5 DAKİKA

%0,2 Muamele Başı İşlemlerinde 550.TL’yi geçemez. Geç tescil ücreti tescil ücretinin %50 si

7  İHRACAT TESCİLİ Faturanın Aslı 5 DAKİKA İhracat Tescili Ücretsizdir.
8 Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkı Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması  1.Dilekçe 3 İŞ GÜNÜ ÜCRETSİZ

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması, 
hizmet bedelleri dışında ücret istenmesi durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri :  

İsim      : RABİA KARADENİZ
Unvanı  : Borsa Tescil Müdürü
Adres   : Sakarya Caddesi Borsa Binası Kat:2,3,4 No:6  YOZGAT  
Tel        : 0354 212 96 77 (Pbx)
Faks     : 0354 217 01 64
e-posta : rabia.karadeniz@yozgattb.org.tr

İlk Müracaat Yeri :  

İsim       : NAZİF GENÇARSLAN
Unvanı   : Genel Sekreter
Adres    : Sakarya Caddesi Borsa Binası Kat:2,3,4 No:6  YOZGAT
Tel        : 0354 212 96 77 (Pbx)
Faks     : 0354 217 01 64
e-posta : nazif.gencarslan@yozgattb.org.tr