Üyelik Kaydı Bilgileri

Yozgat Ticaret Borsasına kayıt yaptırmak için müracaat eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin aşağıdaki bahsedilen belgeleri tamamlayarak Tescil Servisimize teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerçek Kişiler (Şahıslar) İçin Gerekli Belgeler

-İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunu gösterir Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya  Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan Sicil Tasdiknamesi

-imza sirküsü 

-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Vatandaşlık numarası ile)

-İkametgah ilmühaberi 

-Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf

-Vergi levhası 

-Peşin kaydiye ücreti (Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz)

-Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler (Teminat Mektubu,Teminat Senedi)

-Faaliyet belgesi

Tüzel Kişiler (Şirketler) İçin Gerekli Belgeler

-Tescil ilanının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi

-Şirket temsilcisinin imza sirküsü 

-Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı örneği

-Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi

-Temsilcilerin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafları

-Ortakların (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı fotokopisi

-Vergi levhası

-Peşin kaydiye ücreti (Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz)

-Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler (Teminat Mektubu, Teminat Senedi)

-Oda sicil kayıt sureti (Asıl)

-Oda yetki belgesi (Asıl)

-Oda ortaklık teyit belgesi (Asıl)

-Faaliyet belgesi
TC.
YOZGAT TİCARET BORSASI
2022 YILI KAYIT, YILLIK AİDAT VE
ÜCRET TARİFESİ- TL
DERECELERDERECEYE ESAS SERMAYEKAYIT ÜCRETİYILLIK AİDAT
FEVKALEDE D.10.000.000,00 ve Yukarısı750.00750.00
1.DERECE1.000.000,00 - 9.999.999,99400.00400.00
2.DERECE75.000,00 - 999.999,99250.00250.00
3.DERECE60,000.000 - 74.999,99200.00200.00
4.DERECE50.000,00 - 59.999,99150.00150.00
5.DERECE20.000,00 - 49.999,9100.00100.00
6.DERECE5.000,00 - 19.999,9975.0075.00
* Borsamızca düzenlenecek veya onaylanacak belgeler ile verilecek hizmetler
karşılığı alınacak ücretler aşağıdaki gibi uygulanır;
1) Yerli malı belgeleri, 165.00 TL
* Tescil ücret oranı % 0.2 ' dir. Muamele başı alınacak tescil ücreti oranı
750.00 TL'yi geçemez.
* İhracata ilişkin hizmetlerden hiçbir ücret alınmaz.
* Bu tarife 04.07.2022 tarihinden itibaren geçerlidir.