Üyelik Kaydı Bilgileri

Yozgat Ticaret Borsasına kayıt yaptırmak için müracaat eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin aşağıdaki bahsedilen belgeleri tamamlayarak Tescil Servisimize teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerçek Kişiler (Şahıslar) İçin Gerekli Belgeler

-İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunu gösterir Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya  Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan Sicil Tasdiknamesi

-imza sirküsü 

-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Vatandaşlık numarası ile)

-İkametgah ilmühaberi 

-Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf

-Vergi levhası 

-Peşin kaydiye ücreti (Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz)

-Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler (Teminat Mektubu,Teminat Senedi)

-Faaliyet belgesi

Tüzel Kişiler (Şirketler) İçin Gerekli Belgeler

-Tescil ilanının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi

-Şirket temsilcisinin imza sirküsü 

-Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı örneği

-Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi

-Temsilcilerin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafları

-Ortakların (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı fotokopisi

-Vergi levhası

-Peşin kaydiye ücreti (Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz)

-Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler (Teminat Mektubu, Teminat Senedi)

-Oda sicil kayıt sureti (Asıl)

-Oda yetki belgesi (Asıl)

-Oda ortaklık teyit belgesi (Asıl)

-Faaliyet belgesi