Üyelik Kaydı Bilgileri

Yozgat Ticaret Borsasına kayıt yaptırmak için müracaat eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin aşağıdaki bahsedilen belgeleri tamamlayarak Tescil Servisimize teslim etmeleri gerekmektedir.

– Gerçek Kişiler (Şahıslar) İçin Gerekli Belgeler,

.İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunu gösterir Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya  Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan Sicil Tasdiknamesi,

.Noter tasdikli imza sirküsü (Asıl),

.Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi (Vatandaşlık numarası ile),

.İkametgah ilmühaberi ,

.Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf,

.Vergi levhası ,

.Peşin kaydiye ücreti (Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz),

.Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler (Teminat Mektubu,Teminat Senedi)

– Tüzel Kişiler (Şirketler) İçin Gerekli Belgeler,


.Tescil ilanının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi,

.Şirket temsilcisinin noter tasdikli imza sirküsü (Asıl),

.Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı örneği,

.Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi,

.Temsilcilerin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafları,

.Ortakların (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı fotokopisi,

.Vergi levhası,

.Peşin kaydiye ücreti (Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz),

.Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler (Teminat Mektubu, Teminat Senedi)


Üyelik Kaydı Bilgileri

Yozgat Ticaret Borsasına kayıt yaptırmak için müracaat eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin aşağıdaki bahsedilen belgeleri tamamlayarak Tescil Servisimize teslim etmeleri gerekmektedir.


– Gerçek Kişiler (Şahıslar) İçin Gerekli Belgeler,


.İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunu gösterir Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya  Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan Sicil Tasdiknamesi,

.Noter tasdikli imza sirküsü (Asıl),

.Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi (Vatandaşlık numarası ile),

.İkametgah ilmühaberi ,

.Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf,

.Vergi levhası ,

.Peşin kaydiye ücreti (Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz),

.Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler (Teminat Mektubu,Teminat Senedi)

– Tüzel Kişiler (Şirketler) İçin Gerekli Belgeler,


.Tescil ilanının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi,

.Şirket temsilcisinin noter tasdikli imza sirküsü (Asıl),

.Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı örneği,

.Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi,

.Temsilcilerin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafları,

.Ortakların (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı fotokopisi,

.Vergi levhası,

.Peşin kaydiye ücreti (Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz),

.Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler (Teminat Mektubu, Teminat Senedi)