VERGİ KAYITLARINI KONTROLE DAVET 24-08-2022

YOZGAT TİCARET BORSASI

 VERGİ KAYITLARINI KONTROLE DAVET

 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 83'ncü maddesi uyarınca Borsa Meslek Komiteleri ve Meclis seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Meslek Komiteleri ve Meclise üye seçilebilmek için vergi mükellefi olma şartı arandığından, üyelerimizin vergi kayıtlarını kontrol ederek, hatalı kayıtlarını düzeltmeleri zorunludur.

Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Borsa kayıtları 24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ila 31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA günü mesai saati bitimine kadar hafta içi her gün 08:30 – 17:30 saatleri arasında Borsa Genel Sekreterliği’nde incelemeye açık olup, hatalı kayıtların düzeltilmesi için başvuruların yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Kayıtlarını düzeltmeyen üyelerin Borsa kayıtlarının doğruluğu kabul edilmiş sayılacaktır.

İlanen tebligat olunur.

Önemle duyurulur.

 

Yozgat Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanlığı