YOZGAT MERKEZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 15-09-2022

YOZGAT MERKEZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN;

Yozgat Ticaret Borsası Meclis Asil Ve Yedek Üyelerinin seçimleri 01 EKİM 2022 CUMARTESİ günü yapılacaktır.

Seçme-seçilme hakkını haiz olan üyeler ile yalnız seçme hakkını haiz olan üyelere ait listeler İlçe seçim kurulu Başkanı Hakimi onayından sonra Borsamız hizmet binasında 15-16-19 Eylül (Perşembe-Cuma-Pazartesi) tarihlerinde saat 08:00-17:00 saatleri arasında askıya çıkarılarak üç tam iş günü ilan edilecektir.

5174 SAYILI KANUN

ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Seçim Yetki Belgesi ve Seçime Özgü E-Sicil Tasdiknamesi

Seçimlerde oy kullanacaklar, Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş “Seçim Yetki Belgesi” veya “Seçime Özgü E-Sicil Tasdiknamesi” ni seçimlerden önce alarak, oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şahıs firma yetkilisi resmi kimlik belgesi ile oy kullanabilecek olup, temsil ve ilzama yetkili tescilli başka bir temsilcisi olması halinde yine sicil müdürlüğünden belge almaları ve oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir.